Loading...

Close

Close

Close

Close

Close

Close

Close

Close

Close

Close

Close

Close

Close

Close

Close

Close

Close

Close

Close

Close

Close

Close

Close

Close

Close

Close

Close

Close

Close

Close

Close

Close

Close

Close

Close

Close

Close

Close

Close

Close

Close

Close

Close

Close

Close

Close

Close

Close

Close

Close

dnb.sk chat roomdnb.sk chat room

Close

Online users

You have been away click here for refresh.

  Slovak & world drum 'n' bass scene - 1 users logged in  Artists zone

  Inhuman Terror

  Inhuman Terror /KILLTECH/INFECTECH/TARROT CLOTHING/  it-s-vydavatelstvami.jpg

   

  Dark story about INHUMAN TERROR crew

  Za dávnych časov, mýtov a legiend zem Liptovského Hrádku zrodila INHUMAN TERROR, ktorý mal začať vládnuť darkside bassu  hlavne na Liptove.ROMAN, WOJTEK, TYNO, BUBO. Tieto štyri mená sa rozhodli šíriť temno medzi smrteľníkmi. Písal sa rok 2006 a INHUMAN TERROR začal naberať silu a spojencov aj mimo(za) svojho sídla. Ako jedny z prvých pribudli GANGASMILE, SKINNEE, SPRA-TEK, OILTECH, LADY DZII, TEF, SICKTEK, INTRO, 4BID SOAK, GOREBUG, LADY SU a neskôr aj GASMASK71 (cz) a SCAMP (uk).
  Svojím proroctvom pustošia všetko s čím prídu do kontaktu a využívajú na to temnú a rýchlu formu drum and bassu. Majú na to rázne spôsoby v rôznych podobách. Najsilnejšie monštrum, ktoré sa vďaka INHUMAN TERRORu dostalo na povrch zemský je ich party MIMOZA, ktorá do temna vtiahne každého kto na ňu vkročí. Obetí už teraz nie je málo a to aj vďaka posilám ako Counterstrike (jar),  Savage (hu), Reverse art (cz)...
  Nastalo stretnutie s Killtech crew, čo posílilo tento neľudský terorizmus, s ktorým ide ruka v ruke TARROT clothing. Armáda trackov temného zvuku bola vyslaná do sveta ľudí, zničila už udalosti ako Syntax error, Deadly algorythm, Thoxicbass, Ressurection, Upbeats energy, Subculture, Broken flame, System shock, Cranktime... Na týchto miestach temnote víťazstvo získali spolu s Current Value, Eye-D, DJ G-I-S, Spam, Forbidden society, Masheen, Kitech, Allied, The Instinct & Franksta, Spaceant, GVK, Raddem, Elwira...
  Pre dosiahnutie účinnejšieho šírenia ich vízie sa INHUMAN TERROR rozhodol pre vlastnú produkciu. Vytvorili toho už mnoho, no nie je tomu koniec a pribudne toho viac. Ich terorizujúce tracky prenikli aj na značky typu Section 8 recordings, Suspect device, Infectech recordings, Necroid recordings, Brutal attack records, Beat addiction, Sick brain records, Instagib recordings, Tek funk recordings...
  Dokonca ani Rádio_FM nestihlo uniknúť a odprezentovalo produkciu a dj set v živom vysielaní slovenskej verejnosti.
  Toto všetko zatiaľ stihla INHUMAN TERROR CREW. To čo ju nezabilo, ju len posilnilo a preto temno pokračuje...

  english version:
   
  In the distant ages of myths and legends, the land of Liptovsky Hradok gave birth to INHUMAN TERROR, who should have started to rule darkside bass mainly in Liptov. ROMAN, WOJTEK, TYNO, BUBO - these were four names of those, who decided to spread darkness among mortals. It was a year 2006 and INHUMAN TERROR had started to gain power and allies also outside his own residence. First among those were GANGASMILE, SKINNEE, SPRA-TEK, OILTECH, LADY DZII, TEF, SICKTEK, INTRO, 4BID SOAK, GOREBUG, LADY SU and later also GASMASK71 (cz) a SCAMP (uk).

  They destroy everything that gets in their way by their prophecy and they use for that dark and fast form of drum and bass. They have for it shrilly manners in various forms. The most powerful monster, which thanks to INHUMAN TERROR got to the surface of Earth, is their party MIMOZA, which pulls into darkness everybody, who steps inside. Casualties have already been huge and that is also because of reinforcements like Counterstrike (jar), Savage (hu), Reverse art (cz)...

  The meeting of the Killtech crew has already begun, which strengthen this inhuman terrorism which goes hand in hand with TARROT clothing. The army of dark sound tracks was sent into the world of man and it has already destroyed events like Syntax error, Deadly algorythm, Thoxicbass, Ressurection, Upbeats energy, Subculture, Broken flame, System shock, Cranktime...
  At these places, they helped darkness to win with Current Value, Eye-D, DJ G-I-S, Spam, Forbidden society, Masheen, Kitech, Allied, The Instinct & Franksta, Spaceant, GVK, Raddem, Elwira...

  For the achievement of better spread of their vision, INHUMAN TERROR have decided for their own production. They have created a lot already, but it is not the end and there will be more. Their terrorizing tracks have infiltrated into brands like Section 8 recordings, Suspect device, Infectech recordings, Necroid recordings, Brutal attack records, Beat addiction, Sick brain records, Instagib recordings, Tek funk recordings.....

  Even the Radio FM hasn´t managed to run away and they presented the production and dj set in the live broadcasting for the Slovak public. This is all what INHUMAN TERROR CREW has managed to accomplish. What hasn´t killed them, has strengthened them and that is why darkness continues...
   
  (text: BDK)
  (translation to english: efson) 


  Styly ktore hraju: Darkstep, Techno-dnb, Techstep, Hardstep, Tekno, Cybergrind

  Hrali v kluboch ako su: Subclub, Alpia, Intergalakticka Obluda, Ponton, Stella Pub, Hudobron, La Bastile, F-klub, Fancy Molock, Libresso, Falcon Bar, Club 33..

  Na akciach ako su: Mimoza, Syntax Error, Deadly Algorythm, Eutanasy, Step 2 Step, Thoxicbass, Ressurection, Upbeats Energy 08, Subculture, Broken Flame, System Shock, Cranktime

  Supportovali mena ako su: Counterstrike, Current Value, Eye-D, DJ G-I-S, Masheen, Forbidden Society, Scamp, Kitech, Allied, The Instinct & Franksta (Inner Core), GVK, Savage, Gasmask 71, Reverse Art (DJ Leed), Raddem, Elwira, Spam, Cyrus, Dr.Um, Rody, Tichacz, Pawouk, Karol Krime, 4bid soak

   

  check muSICK on http://www.soundcloud.com/inhuman-terror

  we are sponzored by -  http://www.tarrotclothing.com 

   

  upcoming shows:

  01.07.2011 - White Cubes open air 2 / Martin

   

  releases:

  Lady Dzii & Spra-Tek / Z Kotliny EP

  A - SPRA-TEK - COMPOUND

  B- LADY DZII - TOVAREN

  http://www.junodownload.com/products/z-kotliny/1739830-02/

   

   

  INTECHLP004 TECHNO DNB WILL NEVER DIE

  A - HORUS & LARRGE - HORRGE VIP
  B - AIRJ - BRAIN INFECTION
  C - APOCALYPS - INFECTED
  D - ALEXANDER HEAD - SPEED
  E - BASSGROW - DREAMS
  F - EXTEZ - DEAD STATE
  G - FAKE SILENCE - SHADOWS
  H - OIL-TECH - MODUL

   

   

  INFECTECH RECORDINGS PRESENTA

  MALICIOUS : Phalanx Remixes LP

  A - Satan
  B - Brainpain
  G - Disturbance
  D - Visor
  E - Dephanx
  F - Spra-tek
  G - Oiltech
  H - Lady Dzii

  I - Braincrack
  E - 2Dark2Cornish

  one of the big presents for the christmass

  realese date : x - MASS
  Catalog : INTECHLP003

  DIRECT LINK :

  http://www.archive.org/details/Maliciousphalanxremixeslp

   

  INFECTECH RECORDINGS presenta

  INTECH005EP INHUMAN TERROR

  A - SPRA-TEK - HYBE
  B - SPRA-TEK - BULLDOZER
  C - LADY DZII - UGE3433
  D - OIL-TECH - DIGITAL EXPERT
  E - DEFAULT PSYCOP FEATURING 4BID SOAK - SECRET MEETING

  GENERE : HARDCORE, TECHNO DNB, TECHSTEP
  CATALOG : INTECH005EP
  REALESE DATE : NOV 30

  http://soundcloud.com/infectech-recordings
  http://soundcloud.com/inhuman-terror
  http://soundcloud.com/spratek
  http://soundcloud.com/maikldzii
  http://soundcloud.com/oiltech
  http://soundcloud.com/4bid-soak

  THE ATTACK AND THE TERROR IS HERE 4 FREE DOWNLOAD

  http://ia700308.us.archive.org/31/items/Intech005epInhumanTerror/Intech005epInhumanTerror_vbr_mp3.zip
   

   
   forthcoming releases:

  Section 8 Recordings (http://www.section8recs.com)

  Suspect Device (http://www.suspectdevicerec.com)

  Infectech Recordings (http://www.infectech-recordings.tk)

  Necroid Recordings (http://www.necroid-recordings.com)

  Brutal Attack Records (http://brutalattackrecords.npage.de)

  Beat Addiction (http://www.beataddiction.net)

  Instagib Recordings (http://soundcloud.com/instagib)

  Tek Funk Recordings (http://www.wix.com/mistasikk/tekfunkrecordings )

  Sick Brain Records (http://www.myspace.com/sickbrainrecords)

   

  members:

  bublinsky - DJ / manager

  romandaat - DJ

  skinnee - DJ / redactor

  gangasmile - DJ

  zomb0 - moviemaker

  snipper - moviemaker

  spra-tek - producer

  lady dzii - DJ / producer

  oiltech - producer

  gasmask 71 - DJ / producer from Czech Republic

  scamp - DJ / producer from United Kingdom

  tef - producer

  wojtekk - help / support

  plagy - inactive

  4bid soak - DJ / producer

  intro - DJ

  sicktek - DJ

  gorebug - DJ / producer

  lady su - DJane

   

  official booking for:

  GASMASK 71 aka SHADE (CZ)-  http://soundcloud.com/gasmask71

  SCAMP (UK) -http://soundcloud.com/scamp

  INHUMAN TERROR (bublinsky & romandaat)

  GANGASMILE

  SKINNEE

  LADY DZII

  INTRO

  4BID SOAK

  SICKTEK

  LADY SU

   

  contact:

  inhumanterror@gmail.com

  AIM - inhumanterrordnb

  ICQ - 214-725-250

  tel. - 00421944045230

   

  some mixes:

  Inhuman Terror - Live @ SIGNAII_FM (2011-04-17)

  http://soundcloud.com/inhuman-terror/inhuman-terror-live-signall-fm

  01. Kitech - A Sworded Angel (Freak Recordings)
  02. Absurd - Machinist (Perkussiv)
  03. Duzer & Spra-Tek - Elements (Necroid Recordings dub)
  04. Machine Code & Cooh - K Crowd (Synthesis Recordings dub)
  05. Sinecore - Feel Up (Infectech Recordings)
  06. Eiton - Jealousy (Cyber Crunk Records)
  07. Kriotek - Malaxor (OiLTech remix) (Sick Brain)
  08. Kaiza, Shots & The Necroid Project - Murder on the Dancefloor (Necroid Recordings)
  09. ?dub?plate?
  10. Lady Dzii - Tovaren (Koncept Records)
  11. Counterstrike & Cooh - Computer Control
  12. Limewax & Current Value - Shape of space
  13. Budoka, Isotop & Kaiza feat Shots - Damage Trust Inc
  14. Limewax - Invention
  15. Limewax - 1/2 LB
  16. Donny - Wonder For Reason
  17. Limewax - Share No Soul

   

  Lady Dzii - Mechanizmus

  http://soundcloud.com/maikldzii/lady-dzii-mechanizmus

  1.lady Dzii - Muzi v bielom
  2.allied - Lifeform (feat NC-17)
  3.kaiza/eiton - spektr
  4.lady dzii - ug
  5.amex - steeel
  6.mechaplex - pantograf
  7.pylon / pyro - auror
  8.klef - battleships
  9.gravity zero - minds eye
  10.lady dzii - dandt
  11.derck_soccom_tamas - methbugs
  12.kaiza feat try and error - fatalists
  13.larrge - extorted
  14.t psy - escape the system
  15.lsd - tajpan
  16.kaiza feat isotope,shots - fluid
  17.isotope - opcodes

   

  02.jpg

   

  Currently 10.0 out of 10 stars, 3 votes

  Future events

  Inhuman Terror will play at 0 parties and has played 9 at parties.

  You must be loged in, to post a comment!


  Comments


  Inquiry

  Sledujete dianie okolo netlabelov, ktoré ponúkajú hudbu zadarmo?

  RESULTS

  Signall_FM  © dnb.sk crew 2002
  Webhosting sponzorovaný spoločnosťou WebSupport

  Toplist
  Toplist